Quality solution for your company

BioPoltin ratkaisut

Toimitamme biopoltin ratkaisuja kohteisiin missä fossiilinen polttoaine halutaan korvata uusiutuvalla polttoaineella kustannustehokkaasti.

Maailman energiavarat ovat rajalliset. Vastaamme ympäristö haasteeseen muuntamalla fossiilisia polttoaineita käyttäviä sovelluksia biopolttoaineisiin, teollisuus- ja kaupalliseen käyttöön. Vastuullisena liikekumppanina pyrimme paitsi optimoimaan energiantuoton myös vähentämään kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Laitoksemme ovat toimintavarmoja ja täyttävät myös tulevat päästömääräykset.

Ratkaisu öljyn ja kaasun korvaajaksi

Energiasovellukset missä käytetään fossiilisia polttoaineita kuten öljyä tai kaasua voidaan muuntaa helposti käyttämään biopolttoaineita. Muutokset voidaan tehdä sekä vesi – ja tuliputkikattiloihin.

Muutoksen etuja:

  • Se antaa asiakkaalle mahdollisuuden muuntaa olemassa olevat kattilat uusiutuvaa polttoainetta käyttäviksi.
  • Alhaisempi investointi kun uuden kattilan / laitoksen rakentaminen.
  • Muutos voidaan yleensä tehdä nopeasti ja helposti vaihtamalla olemassa olevat polttimet.
  • Kaasua tai öljyä voidaan edelleen käyttää tarvittaessa uudella polttoaineella. Ns varapolttoaineena.
  • Rakennuksissa ei yleensä tarvita muutoksia.

Pölypoltto

Pölypoltossa polttoaine jauhetaan hienoksi ja poltetaan ilman kanssa polttimella kattilassa.  Isoja etuja pölypoltossa on polttimen säädettävyys joka vastaa reaktiivisuudeltaan öljy tai kaasupoltinta. Näin ollen polttimella voidaan todella nopeasti joko nostaa tai laskea polttotehoa, mikä on kiinteillä polttoainella mahdotonta. Tämän vuoksi pölypolttolaitokset soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi huippukuorman tuotantoon. Pölypolton vakaa toiminta ja vähäpäästöisyys takaa toiminnan myös peruskuormalaitoksena.

Miksi pölypoltto?

Käytämme laitoksissa uusinta pölypolttotekniikkaa.

  • Polttimet toimivat automaattisesti ja reagoivat nopeasti kuormituksen muutoksiin.
  • Normaali polttoaine on pellettiä, ja niiden energiatiheys on suuri verrattuna märkäpolttoaineisiin, pellettejä voidaan varastoida helposti ja niitä on hyvin saatavilla.
  • Savukaasuvirta on kuiva ja laitteet ovat pienempiä kuin märkäpolttoaineita poltettaessa.
  • Alhaiset NOx- ja CO-päästöt.
  • Polttimet voidaan suunnitella myös kaasu-, neste- ja jauhepolttoaineille, jolloin polttimella voidaan polttaa kaikkia kolmea polttoainetta tarpeen vaatiessa.

Prosessi

Prosessin päälaitteet

1. Pellettisiilo

2. Polttoineen jauhatus

3. Kattila

4. Savukaasujen suodatus

Ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua ratkaisemaan energiatuonto tarpeet ympäristöystävällisesti. 

© CT Industrial Oy 2019